συμπληρώστε τα στοιχεια σασ για να συμμετάσχετε

Αίτηση Συμμετοχής

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Με το παρόν δίνω την έγκρισή μου για τη συμμετοχή του παιδιού μου σε οποιαδήποτε και όλες τις δραστηριότητες που προετοιμάζονται από το Soccer X Camp κατά τη διάρκεια της επιλεγμένης κατασκήνωσης. Σε αντάλλαγμα για την αποδοχή της υποψηφιότητας του εν λόγω παιδιού, αναλαμβάνω όλους τους κινδύνους και τους κινδύνους που σχετίζονται με τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων και απελευθερώνω, απαλλάσσω και κρατώ αβλαβείς και όλους τους αντίστοιχους αξιωματικούς, πράκτορες και εκπροσώπους του από οποιαδήποτε και κάθε ευθύνη για τραυματισμούς στο εν λόγω παιδί που προκύπτουν από το ταξίδι, τη συμμετοχή ή την επιστροφή από επιλεγμένες συνεδρίες κατασκήνωσης. Ιατρική απελευθέρωση και εξουσιοδότηση σε περίπτωση τραυματισμού του εν λόγω παιδιού, παραιτούμαι από όλες τις αξιώσεις εναντίον όλων των προπονητών και των συνεργατών, όλοι οι συμμετέχοντες, χορηγίες, διαφημιστές, και, εάν ισχύει, ιδιοκτήτες και εκμισθωτές χώρων που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης. Επιβεβαίωση αναγνωρίζοντας και υπογράφοντας παρακάτω, παραδίδω μια ηλεκτρονική υπογραφή που θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα με μια πρωτότυπη χειροκίνητη υπογραφή χαρτιού. Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΥΠΟΓΡΑΦΉ ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΕΞΊΣΟΥ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΉ ΜΕ ΜΙΑ ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΧΕΙΡΟΚΊΝΗΤΗ ΥΠΟΓΡΑΦΉ ΧΑΡΤΙΟΎ.

T.  +30 6930 393091

T. +49 176 47324548

soccer_x_camp_logo